ครม. เห็นชอบ ขึ้นราคารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 17-45 บาท เริ่ม 3 ก.ค.นี้

ครม. เห็นชอบ ขึ้นราคารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 17-45 บาท เริ่ม 3 ก.ค.นี้

View icon 88
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 16.59 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เตรียมจ่ายเพิ่ม รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ขึ้นราคาโดยสาร 2 บาท ต่ำสุดจาก 15 บาท เป็น 17 บาท สูงสุด 45 บาท เริ่ม 3 ก.ค.นี้

วันนี้ (11 มิ.ย.67) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติที่ประชุม ครม. ว่า รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน กำหนดให้มีการปรับอัตราค่าแรงทุก 24 เดือน โดยอัตราค่าโดยสารปัจจุบันจะครบกำหนด 24 เดือน ในวันที่ 2 ก.ค.67 ประกอบกับมาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีอำนาจหน้าที่ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าโดยสารการใช้ทรัพย์สิน ตลอดจนการจัดเก็บค่าโดยสารค่าบริการค่าธรรมเนียมดังกล่าว และกำหนดให้มีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าโดยสาร ซึ่งครม.ได้ยกร่างข้อบังคับดังกล่าวนี้มาเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารวิธีการจัดเก็บค่าโดยสารโดยคำนวณอัตราค่าโดยสารใหม่ตามวิธีการให้สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยใช้ตัวเลขของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์แบ่งการคำนวณอัตราผู้โดยสารใหม่มีอัตราเริ่มต้น 17 บาท และสูงสุด 45 บาท มีผลวันที่ 3 ก.ค.67

ข่าวที่เกี่ยวข้อง