เลือกใหม่ 200 ที่เก้าอี้ สว.ตอนที่ 29 พบพิรุธระหว่างการนับคะแนน ผู้สมัคร สว.ทำอะไรได้บ้าง

View icon 42
วันที่ 20 มิ.ย. 2567 | 06.27 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - หาก ผู้สมัคร สว. พบพิรุธในระหว่างการเลือกสามารถทำอะไรได้บ้าง ติดตามได้จากคุณบิว ปิ่นปินัทธ์ ในเลือกใหม่ 200 ที่เก้าอี้ สว.

รู้หรือไม่ หากผิดสังเกต หรือพบเห็นพิรุธ เราสามารถทักท้วงได้ ในระหว่างการนับคะแนน ถ้า ผู้สมัคร สว. เห็นว่าการนับคะแนนของกลุ่มของตัวเองไม่ถูกต้อง ให้ทำการทักท้วง และให้ กกต. ประจำสถานที่เลือกบันทึกคำทักท้วง โดย ผู้สมัคร และ กกต.ประจำสถานที่เลือก อย่างน้อย 2 คน ต้องลงชื่อ รับรองเหตุการณ์ที่ร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน และต้องลงชื่อต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า 2 คนด้วย และ กรรมการประจำสถานที่เลือก ต้องบันทึกคำสั่ง หรือคำวินิจฉัย ลงในรายงานเหตุการณ์ประจำสถานที่เลือก แล้วให้รายงานต่อผู้อำนวยการเลือกทราบโดยเร็ว