เชิญน้ำอภิเษกประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เมื่อเวลา 06.30 น. ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก ได้เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ จากห้องดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ขึ้นวางบนรถเชิญน้ำอภิเษก ด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย จากนั้น พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ทำพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ขบวนเชิญน้ำอภิเษก ซึ่งนำโดยรถตำรวจ วงดุริยางค์ทหารบกอาสาสมัครเชิญธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ รถเชิญคนโทน้ำอภิเษก ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ตามด้วยผู้ร่วมขบวน และรถตำรวจปิดท้ายได้เคลื่อนจากหน้ากระทรวงมหาดไทย ไปตามถนนอัษฎางค์ เข้าสู่ถนนบำรุงเมือง ตรงไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ระยะทางทั้งหมด 740 เมตร

เมื่อขบวนมาถึง ได้เชิญคนโทน้ำอภิเษก ลงจากรถ ไปยังด้านหน้าพระวิหารหลวง จากนั้นรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูง และ ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เป็นผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกทั้ง 86 ใบ เข้าไปยังมณฑลพิธี ด้านหน้าพระศรีศากยมุนี พระประธานภายในพระวิหารหลวง เพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในช่วงเย็นวันนี้ ตามพระฤกษ์ 17.19 - 21.30 น. โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในวันนี้แล้ว กระทรวงมหาดไทยจะเชิญคนโทน้ำไปเก็บรักษาไว้ยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพรุ่งนี้ จนกว่าจะถึงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Tag : ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก