News

เชิญชวนประชาชนร่วมเฉลิมฉลองงานพระราชพิธีฯ

โดยประดับตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ที่บริเวณรั้วด้านหน้า และตกแต่งรอบบริเวณด้วยผ้าแถบสีเหลือง และดอกไม้สีเหลือง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ในการนี้ รัฐบาลยังได้เชิญชวนประชาชนประดับตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ด้วย

รัฐบาลยังเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วันที่ 5 พฤษภาคมและในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท วันที่ 6 พฤษภาคม เพื่อได้ชื่นชมพระบารมี โดยร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ส่วนพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยและด้านการจราจรเรียบร้อยแล้ว

ขณะที่ในแต่ละจังหวัด วันนี้ทำพิธีปลูกต้น "รวงผึ้ง" พระราชทาน ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเชิญไปปลูกบนถนนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน "ต้นรวงผึ้ง" อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลสำหรับแต่ละจังหวัด

โดยแต่ละจังหวัด และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมทำพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน บริเวณศาลากลางจังหวัด ในพื้นที่ที่เหมาะสมสง่างามสมพระเกียรติ และเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตในระยะยาวเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน