News

เร่งปรับภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.กล่าวว่า เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง กำลังเร่งดำเนินการยกระดับระบบไฟฟ้ารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ให้มีความมั่นคง ทั้งนี้หากสายป้อนวงจรใดวงจรหนึ่งขัดข้อง ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ เข้ารองรับแทนได้ทันที ช่วยป้องกันเหตุไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับในพื้นที่

ส่วนพื้นที่นอกระบบ ได้ออกแบบการจ่ายไฟฟ้า ให้มีระบบสายป้อนสำรองพร้อมติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ ที่สามารถสับเปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปสู่สายป้อนสำรองได้ภายในระยะเวลา 5 วินาที รวมทั้งเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และปรับภูมิทัศน์ด้วยการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพิ่มเติม โดยเฉพาะบริเวณข้ามแยกต่างๆ ของถนน อาทิ ถนนบำรุงเมือง, แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า, ถนนเฟื่องนคร, ถนนอัษฎางค์ รวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ ทั้งการติดตั้งแผงกั้นหม้อแปลงไฟฟ้า และติดสติกเกอร์ตู้ไฟฟ้าต่างๆ ตลอดจนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบสายสื่อสาร พร้อมตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะ LED และติดตั้งไฟประดับ ในบริเวณสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น บริเวณศาลหลักเมือง, หน้าวัดพระแก้ว, กระทรวงกลาโหม และพระบรมมหาราชวัง รวมไปถึง วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีฯ