กสทช.ขยายช่องสัญญาณโทรศัพท์มือถือรองรับประชาชน ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พ.ค. 2562 เวลา 04:43 น.

Views

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโอเปอเรเตอร์ทุกราย เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยขณะนี้ โอเปอเรเตอร์ทุกราย พร้อมให้บริการประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานกว่า 800,000 คน พร้อมกันนี้ ทางโอเปอเรเตอร์ได้สำรองรถโมบายล์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ให้พร้อมใช้งานได้ทันที กรณีมีประชาชนใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เกินกว่าจำนวนที่คาดการณ์ไว้ ซึ่ง กสทช. จะทำการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระหว่างช่วงเวลางานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากที่สุด

Tag : ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก