7hdร้อนออนไลน์

อินเดียพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3.5 แสนคน ส่งผลให้มีผู้ป่วยละสมทะลุ 20 ล้านคน

วันนี้ (4 พ.ค.64) เว็บไซต์ Worldometer รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในอินเดียในรอบ 24 ชั่วโมง มีจำนวน  355,828 คน ส่งผลให้อินเดียมีผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วกว่า 20.2 ล้านคน ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายวันอยู่ที่ 3,438 คน ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 222,383 คน

ด้านบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเดลี ของอินเดีย เผยว่า ขณะนี้ระบบสาธารณสุขของอินเดียกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ ท่ามกลางการระบาดและมีผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมาก

ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ยังได้ร้องขอความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการแพทย์จากนานาชาติ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ป่วยหนักเพิ่มมากขึ้นตามโรงพยาบาลต่างๆ ส่งผลให้ขาดแคลนเตียงในการรองรับผู้ป่วย และออกซิเจนที่ไม่เพียงพอ และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมา