7hdร้อนออนไลน์

ผู้นำสหรัฐฯ รับรองกฎหมายต่อต้านการเกลียดชังชาวเอเชีย

วันนี้ (21 พ.ค.64) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ได้ลงนามรับรองกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นนับจากมีการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในจีนเมื่อช่วงปลายปี 62

ผู้นำสหรัฐฯ ยังกล่าวอีกว่า ความเกลียดชังจะไม่มีที่ซ่อนตัวในสหรัฐฯ อีกต่อไป พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐฯ ที่ลงมติผ่านกฎหมายอาชญากรรมความเกลียดชัง ซึ่งกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ต้องเร่งพิจารณาการก่ออาชญากรรมที่มุ่งโจมตีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดทรัพยากร และการฝึกอบรมบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นเพื่อให้ระบุตัว และรายงานอาชญากรรมดังกล่าวต่อสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐฯ หรือเอฟบีไอ ได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวยังจะช่วยสนับสนุนเงินให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นในการจัดตั้งสายด่วนอาชญากรรมจากความเกลียดชัง ซึ่งจะต้องรองรับการใช้งานของผู้ร้องเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่จำกัด และให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมการสืบสวนอาชญากรรมจากความเกลียดชังอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ ศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมของปีนี้ ได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,600 ครั้ง