7HDร้อนออนไลน์

ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายที่ 2

ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายที่ 2
วันนี้ (1 ธ.ค.64) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ฮิโรกาซุ มัสซุโน เลขาคณะรัฐมนตรี ของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด สายพันธุ์โอไมครอนเป็นรายที่ 2 แล้ว

ผู้ติดเชื้อเป็นชายอายุ 20 ปี เดินทางมาจากเปรูและถึงสนามบินนานาชาตินาริตะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ขณะนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้ว

ขณะที่ เปรูยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน