7HDร้อนออนไลน์

นิวซีแลนด์เตรียมออกกฎหมาย ห้ามคนที่เกิดหลังปี 2551 ซื้อบุหรี่

วันนี้ (9 ธ.ค.64) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมออกกฎหมายในปีหน้า ห้ามไม่ให้ผู้ที่เกิดหลังปี 2551 ซื้อบุหรี่โดยเด็ดขาด โดยกฎหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของพรรครัฐบาล

เป้าหมายของนโยบายดังกล่าว จะทำให้คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ เพื่อลดสัดส่วนประชากรที่สูบบุหรี่ให้เหลือต่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์จากประชากรทั้งหมด

นอกจากเรื่องจำกัดอายุผู้สูบบุหรี่ รัฐบาลยังจะใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อควบคุมและลดปริมาณการสูบบุหรี่ในรูปแบบอื่นอีก เช่น ควบคุมจำนวนร้านค้าที่ขายบุหรี่ได้ และจะอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์บุหรี่มีปริมาณสารนิโคตินที่ต่ำเท่านั้นตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

ข่าวอื่นในหมวด