7hdร้อนออนไลน์

นานาชาติเตรียมช่วยเหลือตองกา

นานาชาติเตรียมช่วยเหลือตองกา
วานนี้ (16 ม.ค.65) จากเหตุการ์ภูเขาไฟใต้ทะเลใกล้กับเมืองหลวงของตองกา ได้เกิดการปะทุเมื่อวันเสาร์ (15 ม.ค.65) ที่ผ่านมา ทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูง 1.2 เมตร ซัดเข้าชายฝั่ง น้ำทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน จนประชาชนต้องอพยพอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ผลกระทบจากสึนามิได้ทำให้สายสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ทำให้ยังไม่สามารถตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แน่ชัด และยังไม่สามารถรายงานระบุจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ด้านนางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยืนยันว่า ทางนิวซีแลนด์พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลีย ได้ส่งเครื่องบินไปสังเกตการณ์แล้ว แต่เนื่องด้วยเถ้าถ่านที่พวยพุงยังคงทำให้การเดินทางลำบาก