เต่ามะเฟือง ฟักออกจากไข่แล้ว ชุดแรก 64 ตัว

View icon 40
วันที่ 15 ม.ค. 2566 | 05.00 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ข่าวดีต้อนรับวันเด็ก ลูกเต่ามะเฟืองฟักออกจากไข่ เป็นรังแรกของฤดูกาล พร้อมปล่อยกลับสู่ทะเล 64 ตัว

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บอกว่า เต่าชุดนี้เป็นเต่าที่นำออกจากโพรงวางไข่เต่า ที่เจ้าหน้าที่พบการยุบตัวของปากหลุมของรังที่ 1 เมื่อ 13 มกราคม 2566 แต่ไม่พบลูกเต่าขึ้นมาจากหลุมฟัก ทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ จึงตัดสินใจเปิดปากหลุม เพื่อให้ลูกเต่ามะเฟืองที่ฟักตัวคลานออกมา แต่พอขุดลงไปกลับพบรากไม้ที่มีขนาดใหญ่และเป็นรากฝอยเป็นจำนวนมาก จึงเร่งดำเนินการขุดรังเต่ามะเฟือง เพื่อช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมาจากหลุม

ากนั้นได้ช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่ยังแข็งแรงนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 64 ตัว และช่วยลูกเต่ามะเฟืองที่อ่อนแอรอการพักฟื้นในตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก จำนวน 4 ตัว อีกทั้งยังพบไข่เต่ามะเฟืองที่ไม่พัฒนาจำนวน 37 ฟอง และลูกเต่ามะเฟืองตายแรกคลอดจำนวน 1 ตัว รวมทั้งหมดแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่จำนวน 106 ฟอง

สำหรับรังไข่เต่ามะเฟืองรังถัดไป มีการวางแผนว่าจะนำเต่ามะเฟืองที่ได้จากการฟักตามธรรมชาติ มาเลี้ยงอนุบาลให้แข็งแรงในระยะเวลา 1 ปี หรือว่ากระดองเต่ามีขนาดมากกว่า 30 เซนติเมตร ก่อนที่จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเล เพื่อให้ลูกเต่ามะเฟืองมีโอกาสในการอยู่รอด และเติบโตจนสามารถสืบพันธุ์ และวางไข่ได้

สำหรับการฟักไข่ของลูกเต่ามะเฟืองรังดังกล่าว นับเป็นรังแรกของฤดูกาล ที่แม่เต่ามะเฟืองได้ขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา และเป็นข่าวดีที่ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ (14 ม.ค.) สร้างความยินดีแก่บรรดานักอนุรักษ์และพี่น้องประชาชนที่เฝ้ารอคอยการฟักไข่ของลูกเต่ามะเฟือง