ห้องข่าวภาคเที่ยง

เลือกตั้งต้องรู้ : ไทม์ไลน์เลือกตั้ง

เลือกตั้งต้องรู้ : ไทม์ไลน์เลือกตั้ง

หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ในกรณี "ยุบสภา" จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน ผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อย 30 วัน ก่อนการเลือกตั้ง แต่หากรัฐบาลอยู่ครบวาระ 4 ปี ต้องจัดการเลือกตั้ง ภายใน 45 วัน และผู้สมัครจะต้องสังกัดพรรค 90 วัน

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd