ข่าวภาคค่ำ

เลือกตั้งต้องรู้ : หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

เลือกตั้งต้องรู้ : หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ บัตรประจำตัวประชาชน ถึงจะหมดอายุก็ยังใช้ได้ หรือ อาจใช้บัตรที่ทางราชการออกให้ อาทิ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง แต่ต้องไม่หมดอายุ รวมทั้งยังสามารถใช้หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางราชการให้การรับรอง นำไปขอใช้สิทธ์ได้

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd