สานพลัง ส่งกำลังใจ ให้ผู้พิการทางสายตา

View icon 33
วันที่ 19 มี.ค. 2566
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - สายตา ผ่านบทเพลง "ส่งใจไปกอดเธอ" เติมพลังให้ทุกชีวิตมีแรงต่อสู้ เพื่อตนเอง และคนที่รัก

ผลงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝากผลงานเพลงมานำเสนอ ผ่านช่อง 7HD เป็น MV ที่น้อง ๆ ถ่ายทำเอง ผ่านบทเพลง "ส่งใจไปกอดเธอ" ของศิลปิน S2S (เอสทูเอส) ขับร้องและเล่นดนตรีประกอบ โดยผู้พิการทางสายตา จากมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ขอมอบเพลงนี้ เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต

ผลงานของเด็กไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยงานเสวนา T-Wave จากปฏิรูปสู่ปฏิบัติ "การศึกษาไทยสู่ระดับโลก" ระดมความเห็น และประสบการณ์จากนักวิชาการ เผยแนวทางขับเคลื่อน และยกระดับการศึกษาไทย ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมเชื่อมั่นในศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของคนไทยด้วยกัน ให้ความสำคัญไปที่ 3T ได้แก่ Thai คือ ต้องยอมรับว่าคนไทยมีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าชนชาติอื่น ตามมาด้วย Tech คือ ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนความรู้คนไทย และ Teen คือ การพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ เป็นอนาคตของชาติแบบไทยนิยม

การเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทำให้เด็กยุคใหม่ สามารถค้นพบความถนัดของตนเองได้ตั้งแต่อายุยังน้อย โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. พลิกโฉมสู่ NSM ต่อยอดการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์" เตรียมเปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต หรือ ฟิวเจอร์เรียม ที่ใหม่ในจังหวัดปทุมธานี พร้อมเปิดประสบการณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ นิทรรศการจัดการภัยพิบัติ พลังงานทางเลือก อวกาศและการบิน ให้เด็ก ๆ ที่สนใจ สามารถเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง จากการลงมือทำ และต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง