ฝุ่นควันวิกฤต ภาคประชาชนจี้ประกาศภาวะฉุกเฉิน จ.เชียงใหม่

View icon 58
วันที่ 28 มี.ค. 2566 | 16.32 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นควัน PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงน่าห่วง ในพื้นที่ตัวเมืองและพื้นที่รอบนอกยังคงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีขาวขุ่น เรียกได้ว่าไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้ หลายพื้นที่ที่เคยเห็นดอยสุเทพได้อย่างชัดเจนในช่วงที่ไม่มีสถานการณ์ฝุ่นควันไม่สามารถมองเห็นได้ และถึงแม้จะอยู่ใกล้กับดอยสุเทพ ก็ยังจะเห็นว่ามีหมอกควันบดบังดอยสุเทพอยู่

ฝุ่นควันวิกฤต ภาคประชาชนจี้ประกาศภาวะฉุกเฉิน จ.เชียงใหม่
สำหรับบรรยากาศในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าประชาชนที่มีความจำเป็นต้องออกนอกที่พักมีการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 มากขึ้น แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือสวมหน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องกันโควิด-19 ซึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ไม่มากเท่ากับหน้ากากที่ใช้เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 อาทิ หน้ากากN95 ซึ่งมีราคาแพงกากหน้าอนามัยทั่วไป

ขณะที่ สภาลมหายใจ ก็ได้ออกมาจัดกิจกรรมที่ข่วงประตูท่าแพ เพื่อเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าเร่งปัญหาอย่างจริงจัง ท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานของจังหวัดเชียงใหม่ และเกินค่ามาตรฐานของประเทศด้วย ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีประกาศใด ๆ

จากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หรือประกาศภาวะวิกฤติด้านสุขภาพ ซึ่งควรจะประกาศได้แล้ว และคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สามารถประกาศวิกฤติด้านสุขภาพได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งในกิจกรรมมีประชาชนมาร่วมสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการเขียนข้อความลงกระดาษ กล่าวถึงการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง นอกจากนั้นทาง สภาลมหายใจเชียงใหม่ ยังมีการแจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้วย

ลมพัดตัวเมืองหมอกควันดีขึ้น ค่าฝุ่นลดลงตาม
เมื่อเวลา 14.00 น. จาการรายงานของ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงราย ทัศนวิสัยการมองเห็นดีขึ้น เนื่องจากตัวเมืองเชียงรายมีลมพัด จึงทำให้หมอกควันบางลง และค่าฝุ่นลดลง จากการเปรียบเทียบภาพซึ่งถ่ายบนสะพานขัวพญามังรายเทศบาลนครเชียงราย จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า หมอกควันนั้นเริ่มจางลงอย่างเห็นได้ชัด การมองเห็นตามท้องถนนดีขึ้นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามหากมีลดพัดแรงมากขึ้น หรือเกิดพายุฝนในพื้นที่ สถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทอ. ส่งเครื่องบิน โปรยน้ำดับไฟ บรรเทาฝุ่น
ทางด้านฐานะกาดได้ส่งเครื่องบินโปรยละอองน้ำเพื่อบรรเทาฝุ่น และดับไฟป่า ในจังหวัดเชียงราย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ภาค 3 ได้จัดเครื่องบินลำเลียง BT-67  ของกองทัพอากาศ ขึ้นบินเพื่อบินโปรยละอองน้ำ เข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ในพื้นที่ป่าภูเขา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดไฟป่าขึ้นหลายจุดในบริเวณป่าดอยแม่ยาวติดต่อกันหลายวัน

โดยเครื่องบินลำเลียง BT-67 ของกองทัพอากาศ จะบรรทุกน้ำที่ผสมกับสาร Phos-Chek ขนาด 3,000 - 5,000 ลิตร จะมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถใช้ดับไฟหรือทำแนวกันไฟได้ด้วย ซึ่งจะทำการโปรยลงมาเป็นละอองมาจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัว ครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับตัวกับฝุ่นละออง เพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง