นักเรียนท้องเสีย! ผู้ปกครองร้องอาหารกลางวันโรงเรียนไร้คุณภาพ จ.ชลบุรี

View icon 76
วันที่ 31 มี.ค. 2566 | 16.34 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนร้องสื่อมวลชน กรณีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเรื่องของอาหารกลางวันที่ไม่ได้คุณภาพ จนทำให้เด็กบางคนรับประทานแล้ว เกิดอาการท้องเสีย และก็ยังไม่มีการใช้เนื้อหมูมาทำอาหาร เนื่องจากแม่ครัวเป็นมุสลิม แต่มีการเรี่ยไรเงินนักเรียนซื้อไม้กวาด อีกทั้งไม่จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาพุทธ

โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปิดสอนในระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 450 คน เป็นนักเรียนมุสลิม 30 คน โดยมีบรรดาผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธรวมตัวกันร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพอาหารกลางวันที่ไม่มีคุณภาพ บางครั้งข้าวบูด จนทำให้นักเรียนล้มป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหลายคน นอกจากนี้ยังมีการเรี่ยไรเงินนักเรียนเพื่อซื้อไม้กวาด อีกทั้งไม่ให้มีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา

ทีมข่าวได้สอบถามกับทางผู้อำนวยการโรงเรียน และได้คำตอบว่าทางโรงเรียนได้จัดให้แม่ครัวที่มีมาตรฐานในการประกอบอาหาร ซึ่งแม่ครัวก็เป็นชาวมุสลิม จึงไม่ได้ใช้หมูในการประกอบอาหาร โดยทางโรงเรียนได้มีการเสนอแผนไว้แล้วในภาคเรียนหน้า และจะใช้ระบบจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารและต้องได้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด

ส่วนเรื่องการเรี่ยไรเงินซื้อไม้กวาด แจงว่าทางโรงเรียนมีงบประมาณจัดซื้ออยู่แล้ว อาจเกิดความเสียหายจากการกระทำของเด็ก จึงอาจจะมาการลงโทษปรับค่าเสียหายเด็ก เพื่อเป็นทำโทษเล็ก ๆ น้อย ๆ

ส่วนกรณีกิจกรรมทางศาสนาทางโรงเรียนได้ให้เด็กร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาตามปกติ และภาคเรียนหน้าก็จะมีพระจากวัดต่าง ๆ ที่ได้นิมนต์ไว้เข้ามาสอนศาสนากับเด็กตามปกติ 

โดยทั้งหมดนี้ ทางผู้อำนวยการโรงเรียน ยืนยันว่าอยู่ในแผนที่ทางโรงเรียนได้กำหนดและแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาให้รับทราบอยู่แล้วในที่ประชุม ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียน ขอชี้แจงว่าตนเองเพิ่งมารับตำแหน่งเพียง 6 เดือน ก็จะพยายามพัฒนาและดูแลคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีที่สุด