ลุ้น! ประกาศผลอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" ตรวจสอบได้ มิ.ย. นี้

ลุ้น! ประกาศผลอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" ตรวจสอบได้ มิ.ย. นี้

View icon 72.1K
วันที่ 2 พ.ค. 2566 | 11.30 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ประกาศผลอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" ตรวจสอบได้ มิ.ย. นี้

คืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแห่งปี 2566 โดยวานนี้ (1 พ.ค.66) กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์เป็นวันสุดท้ายแล้ว

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ได้ดำเนินการอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นขออุทธรณ์ และได้ดำเนินการขอตรวจสอบและ/หรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ขอให้รอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติสำหรับรอบอุทธรณ์ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบภายในเดือนมิถุนายน 2566

ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.  มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 13,318,622 ราย และผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 26 เมษายน 2566 จำนวน 721,208 ราย สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยจะได้รับการทบสิทธิ จำนวน 1 เดือน ของเดือนเมษายน 2566 (โดยสิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น)

โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำ ผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กำหนด ได้แก่

- ธนาคารกรุงไทย
ให้บริการยืนยันตัวตน ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2566  ไม่มีวันกำหนดสิ้นสุด
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
-ธนาคารออมสิน
ให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน นับจากหลังวันประกาศผล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่ ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : สถานะยืนยันตัวตนเปลี่ยนเป็นสีเขียว! ตรวจสอบสิทธิได้ทุกวัน บัตรสวัสดิการใหม่ ผูกพร้อมเพย์ธนาคารอะไรก็ได้

โดยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดไทม์ไลน์การยืนยันตัวตน วันที่เริ่มใช้สิทธิและการทบสิทธิดังนี้ 

> ยืนยันตัวตน วันที่ 1 - 26 มีนาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เมษายน  66
> ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มีนาคม  -26 เมษายน วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม  66 ได้รับการทบสิทธิ (เฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าฯ) จำนวน 1 เดือน (เมษายน)

> ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เมษายน -26 พฤษภาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66  ได้รับการทบสิทธิ (เฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าฯ) จำนวน 2 เดือน (เมษายนและพฤษภาคม)

> ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 66 ได้รับการทบสิทธิ (เฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าฯ) จำนวน 3 เดือน (เมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน)

> ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มิถุนายน เป็นต้นไป วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 สิงหาคม 66 ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้ฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เช็ก! ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน สาเหตุ-วิธีแก้ไข ทำอย่างไร?

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง