พุธที่ 10 พ.ค.เงินเข้า 3 กลุ่ม ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตรวจสอบสิทธิได้เท่าไหร่

พุธที่ 10 พ.ค.เงินเข้า 3 กลุ่ม ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ตรวจสอบสิทธิได้เท่าไหร่

View icon 11.7K
วันที่ 8 พ.ค. 2566 | 09.50 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
พุธที่ 10 พ.ค.เงินเข้า 3 กลุ่ม ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เงินกลุ่มเปราะบาง 2566 ตรวจสอบสิทธิได้เท่าไหร่

กลุ่มเปราะบาง เตรียมรับเงินเยียวยา งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นี้ ช่วยเหลือต่อเนื่อง 3 กลุ่ม ได้แก่ เงินอุดหนุนบุตร, เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เงินช่วยเหลือผู้พิการ

สำหรับปฏิทินการโอนเงินประจำปีงบประมาณ 2566 จ่ายให้ตามรายละเอียดดังนี้

-มกราคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มกราคม 2566
-กุมภาพันธ์ 2566 จ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
-มีนาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2566
-เมษายน 2566 จ่ายวันที่ 10 เมษายน 25566
-พฤษภาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
-มิถุนายน 2566 จ่ายวันที่ 9 มิถุนายน 2566
-กรกฎาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
-สิงหาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 สิงหาคม 2566
-กันยายน 2566 จ่ายวันที่ 8 กันยายน 2566

โดยกลุ่มที่ 1 กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท

โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ตามขั้นตอนนี้

1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

คลิก ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรปี 2566

สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด

อ่านข่าว : วิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ไม่ใช่พ่อแม่ก็รับได้! ทำอย่างไรเช็กที่นี่


กลุ่มที่ 2 เบี้ยผู้สูงอายุ 600 ถึง 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ
-อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน
-อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน
-อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
-อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

อ่านข่าว : ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เช็กรายละเอียดที่นี่!


กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313