เลือกตั้ง 2566 : คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 2566 : คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

View icon 62
วันที่ 9 พ.ค. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 ที่กำลังจะถึงนี้ มีประชากรไทยกว่า 52 ล้านคน จะได้ใช้สิทธิเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ  

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

• มีสัญชาติไทย หรือ หากเคยแปลงสัญชาติ
• ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
• อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
• มีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว
• เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

• เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
• อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
• ต้องคุมขังโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd