ฟันท่าข้าวโกงเครื่องชั่งเอาเปรียบชาวนา ใช้รีโมตโกงน้ำหนักได้ถึง 510 กก./ครั้ง

ฟันท่าข้าวโกงเครื่องชั่งเอาเปรียบชาวนา ใช้รีโมตโกงน้ำหนักได้ถึง 510 กก./ครั้ง

View icon 10.6K
วันที่ 25 พ.ค. 2566 | 09.52 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กรมการค้าภายใน ฟันท่าข้าวโกงเครื่องชั่ง เอาเปรียบชาวนา ใช้รีโมตโกงน้ำหนักได้ถึง 510 กก./ครั้ง ดัดแปลงสปริงเครื่องชั่งโกงน้ำหนัก ไม่ใช่แค่เผื่อเหลือเผื่อขาด

ท่าข้าวโกงเครื่องชั่ง วันนี้ (25 พ.ค.66) นายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และท่าข้าว เพื่อป้องปราบไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเกษตรกร ชาวนา ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พ.ค.66 นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผอ.ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) บูรณาการร่วมกับ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าตรวจสอบเครื่องชั่งรถบรรทุกของลานรับซื้อข้าวเปลือกแห่งหนึ่ง ในจังหวัดยโสธร

จากการตรวจสอบพบว่าลานรับซื้อดังกล่าวมีการดัดแปลงเครื่องชั่งโดยใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมน้ำหนัก จึงได้ทำการตรวจพิสูจน์ ทราบว่า สามารถใช้รีโมตโกงน้ำหนักได้ถึง 510 กก. ต่อครั้ง และยังพบว่าการแก้ไขดัดแปลงสปริงเครื่องชั่ง ให้แสดงน้ำหนักน้อยกว่าความเป็นจริง นายตรวจชั่งตวงวัดจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา เป็นผู้ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อใช้เครื่องชั่ง ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น กระทำการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา 26 เป็นผู้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งที่ผิดคืออัตราเพื่อเอาเปรียบทางการค้า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 25 วรรค 1, 26, 75, 75/1, และ มาตรา 79  แห่ง พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 270 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองยโสธร เพื่อดำเนินการสอบสวนและคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ผอ.กองชั่งตวงวัด กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด เข้มงวดในการตรวจสอบและออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกษตรกรโดยเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งหากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้าเกษตร รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดทุกสาขา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง