ข่าวออนไลน์7HD

กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ผู้ประกอบการ-ผู้ปลูก ทำมาหากินดำเนินธุรกิจต่อได้

กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ผู้ประกอบการ-ผู้ปลูก ทำมาหากินดำเนินธุรกิจต่อได้
กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ไม่กระทบผู้ประกอบการ-ผู้ปลูก ที่ทำถูกต้อง “ก้าวไกล” รับประกันมีกฎหมายคู่ขนาน ให้ทำมาหากิน-ดำเนินธุรกิจต่อได้

กัญชากลับเป็นยาเสพติด ที่พรรคก้าวไกล วันนี้ (25 พ.ค.66)  น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ชี้แจงถึงนโยบายการทำให้กัญชากลับเป็นยาเสพติด ผ่านการออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงาน ทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ทำงานได้

ขณะเดียวกันจะออกกฎหมายควบคุมการใช้ การผลิต การปลูก การนำเข้า-ส่งออก ซึ่งที่ผ่านมาเป็นสุญญากาศจากความผิดพลาดของรัฐบาล และเข้าใจความกังวลของผู้ประกอบการกับผู้ปลูก ที่ทำถูกกฎหมาย ยืนยันว่าผู้ประกอบการและผู้ปลูกจะได้รับความคุ้มครองให้ทำมาหากิน ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หากขออนุญาตและจดทะเบียนถูกต้อง หลังจากกฎหมายจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จะมีการประกาศกฎหมายเพื่อคุ้มครองการปลูกอย่างถูกกฎหมายต่อไป