วาฬบรูด้า 14 ชีวิต โชว์ตัวที่สมุทรสาคร

วาฬบรูด้า 14 ชีวิต โชว์ตัวที่สมุทรสาคร

วันที่ 26 พ.ค. 2566 | 09.09 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วาฬบรูด้า 14 ชีวิต โชว์ตัวที่สมุทรสาคร พบวาฬไม่ทราบชื่อ 4 ตัว ตรวจสุขภาพเข้าเกณฑ์ดี

วานนี้(25 พ.ค.2566) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายงานว่า เมื่อวันที่ 18-19 และ 22-25 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 3 ชนิด คือ
   
1. วาฬบรูด้า (Bryde’s whale : Balaenoptera edeni) จำนวน 14 ตัว ทราบชื่อจำนวน 7 ตัว ได้แก่ แม่ตองอ่อนกับเจ้าต้องตา แม่กันยากับเจ้ามาลี แม่สดใสกับลูกตัวใหม่ แม่ศรีสุขกับลูกตัวใหม่ เจ้ามีทรัพย์ และไม่ทราบชื่อ จำนวน 7 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างจากฝั่ง 12-15 กิโลเมตร

2. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless Porpoise : Neophocaena phocaenoides) จำนวน 5 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างจากฝั่ง 12-15 กิโลเมตร

3. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin : Orcaella brevirostris) จำนวน 14 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
    
ทั้งนี้ สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบ ซึ่งตรวจสอบแล้วพบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี และเกณฑ์เฝ้าระวังในแม่ให้นมลูก และพบรอยโรค Tattoo Skin Disease (TSD) บนผิวหนังวาฬบรูด้าจำนวน 9 ตัว ได้แก่ แม่กันยา แม่ตองอ่อน แม่ศรีสุข แม่สดใส เจ้ามีทรัพย์ และวาฬไม่ทราบชื่อจำนวน 4 ตัว ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป