เปิดชีวิตอดีตผู้เข้ารับการบำบัด เคยล้มเหลวนอนริมถนน วันนี้สุดภาคภูมิใจ

เปิดชีวิตอดีตผู้เข้ารับการบำบัด เคยล้มเหลวนอนริมถนน วันนี้สุดภาคภูมิใจ

View icon 73
วันที่ 16 พ.ย. 2566 | 11.21 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ชีวิตเคยล้มเหลว นอนริมถนน พี่อำนาจอดีตผู้เข้ารับการบำบัดจนเลิกขาด วันนี้สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง ทำงานเป็นพนักงานราชการ เรียนต่อคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 กำลังเรียนต่อ ป.โท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ส่งต่อกำลังใจถึงน้องๆ ที่กำลังหมดหวัง ยาเสพติดบำบัดได้

ยาเสพติดเลิกได้ กรมการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เผยแพร่คลิปเปิดใจพี่อำนาจ นายอำนาจ บุญจรัส  ผู้ช่วยการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) อดีตผู้เข้ารับการบำบัด ที่ประสบความสำเร็จในการเลิกยาเสพติด จนสามารถทำงานและเรียนต่อได้อย่างสำเร็จ ขณะนี้พี่อำนาจกำลังศึกษาระดับปริญญาโท อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

พี่อำนาจ บอกเล่าเรื่องราวในอดีตว่า  ชีวิตเคยล้มเหลว ถึงขั้นนอนริมถนน นอนตามสถานีรถไฟ ในช่วงนั้นชีวิตตกต่ำสุดๆ จนอยากเลิกขาดจากยาเสพติด จึงไปขอเข้ารับการบำบัดที่ สบยช. ผ่านกระบวนการบำบัดจนสามารถฟื้นฟู และพัฒนาตัวเอง จนสามารถสอบเป็นพนักงานราชการ สังกัด สบยช. ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสนศาสตร์ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง

ปัจจุบันพี่อำนาจ เรียนต่อระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จึงขอใช้โอกาสนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ว่ายาเสพติดสามารถเลิกได้ เราสามารถสร้างพลังให้กับตัวเอง เพื่อดูแลตัวเองและครอบครัว เนื่องในวันประชุมวิชาการด้านยาเสพติด จึงขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่กำลังหมดหวัง อย่าได้สิ้นหวังเ ปัญหายาเสพติดยังมีโอกาสแก้ไขได้ด้วยการบำบัดรักษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง