เจ้าหน้าที่อายัดลูกสิงโต 1 ตัว จากร้านคาเฟย่านคลองเตย

เจ้าหน้าที่อายัดลูกสิงโต 1 ตัว จากร้านคาเฟย่านคลองเตย

View icon 180
วันที่ 12 ก.พ. 2567 | 18.35 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ร่วมกับตำรวจ กก.1 บก.ปทส. ได้ตรวจสอบและอายัด ลูกสิงโต เพศเมีย 1 ตัว (อายุประมาณ 2 เดือนกว่า) ซึ่งมีเอกสารใบเสร็จรับเงินที่มีการซื้อขายระหว่างบริษัทขายสัตว์ต่างประเทศกับร้านคาเฟในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และเอกสารรหัสเลขไมโครชิป โดยไม่มีเอกสารแจ้งการครอบครองจากทางราชการ และจากการสแกนตรวจหารหัสไมโครชิปก็ไม่พบเลขไมโครชิป จึงได้ทำการอายัดลูกสิงโตไว้ที่ร้านคาเฟ่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าของร้านนำเอกสารมาแสดงภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ทำการอายัด

วันนี้ (12 ก.พ. 67) นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ร่วมกับกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และตำรวจ ปทส. เดินทางไปร้านดังกล่าวได้พบกับ นางสาวธัญชนก ซึ่งเป็นผู้ดูแลร้านและเป็นผู้รับอายัดลูก ซึ่งทาง น.ส.ธัญชนก ได้นำตรวจสอบ

โดยพบลูกสิงโตเพศเมีย 1 ตัว (อายุประมาณ 2 เดือนครึ่ง) ที่ถูกอายัดอยู่ภายในกรงเหล็ก ทาง น.ส.ธัญชนก ได้นำเอกสารรูปภาพของสิงโต พร้อมรายละเอียดสัตว์ป่าควบคุมที่แจ้งการครอบครอง ชนิดสัตว์ป่าควบคุม ชนิดสิงโต อายุ 15 วัน เพศเมีย พร้อมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า รหัสไมโครชิป มาแสดงต่อคณะเจ้าหน้าที่ และกล่าวว่า หมายเลขไมโครชิปที่แสดงเมื่อครั้งแรกนั้น ทางบริษัทขายสัตว์ต่างประเทศแจ้งว่า เป็นเพียงตัวอย่างของไมโครชิปที่มีไว้ให้ฝังกับลูกสิงโตเท่านั้น ไม่ได้เป็นรหัสไมโครชิปประจำตัวสิงโตที่ถูกอายัด

ทางคณะเจ้าหน้าที่ได้นำรหัสไมโครชิปทั้ง 2 หมายเลขไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม ประเภท ก ชนิดสิงโต กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) โดยรหัสไมโครชิปที่แสดงเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ได้แจ้งการครอบครองลูกสิงโต เพศผู้ อายุ 3 เดือน ซึ่งปัจจุบันน่าจะมีอายุประมาณ 5 เดือน สถานที่ครอบครองใน จ.นครปฐม และรหัสไมโครชิปที่แสดงในวันนี้ ได้แจ้งการครอบครองลูกสิงโต เพศเมีย อายุ 15 วัน ซึ่งปัจจุบันน่าจะมีอายุประมาณ 1 เดือน 19 วัน สถานที่ครอบครองใน จ.นครปฐม

ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วว่า เอกสารเชื่อไม่ได้ว่าเป็นลูกสิงโตตัวเดียวกันกับที่อายัดไว้ เนื่องจากเพศ อายุ ลักษณะรูปร่างและลวดลายของสิงโต ไม่สัมพันธ์กับลูกสิงโตที่ถูกอายัด และไม่มีหลักฐานการโอนและการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมของร้านดังกล่าว จึงพิจารณาแล้วว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในข้อหา “ไม่แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม” จึงได้ทำการตรวจยึดสัตว์ป่าควบคุมประเภท ก ชนิด สิงโต จำนวน 1 ตัว และกรงเหล็ก 1 กรง นำส่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของร้านดังกล่าว ตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ลูกสิงโตถูกนำส่งกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปดูแล และเก็บรักษา ต่อไป