ช่วย 3 กลุ่ม เงินเข้าศุกร์ 8 มี.ค.67 นี้ เด็ก - คนแก่ -พิการ

ช่วย 3 กลุ่ม เงินเข้าศุกร์ 8 มี.ค.67 นี้ เด็ก - คนแก่ -พิการ

View icon 27.2K
วันที่ 6 มี.ค. 2567 | 11.08 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ตรวจสอบสิทธิ เงินช่วยเหลือ 3 กลุ่ม เด็ก-คนแก่-ผู้พิการ โอนวันศุกร์ที่ 8 มี.ค.67 ลุ้นข่าวดีปรับเพิ่มวงเงิน

กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เตรียมรับเงินช่วยเหลือ รัฐบาลโอนช่วยค่าครองชีพทุกเดือน โดยจะโอนเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากตรงกับวันหยุด หรือวันเสาร์-อาทิตย์ จะทำการโอนให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืน ซึ่งในงวดเดือนมีนาคม 2567 นี้ จะได้รับโอนเงินเร็วขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 จ่ายให้ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 เงินอุดหนุนบุตร เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ
รัฐบาลช่วยเหลือ ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท

โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ตามขั้นตอนนี้
1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

คลิก ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรปี 2566

สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด

โดยล่าสุดมีลุ้นข่าวดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ่อขยายกลุ่มผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ซึ่งตอนแรกการให้เงิน สนับสนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือนนั้น จะเป็นไปตามเส้นความยากจน ซึ่งมีประมาณ 4 ล้านกว่าคน ในขณะนี้ได้รับเงินอุดหนุนอยู่ประมาณ 2 ล้านกว่าคน ก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการให้เงินสนับสนุนเป็นแบบถ้วนหน้าเพื่อที่ว่าเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี ทุกคนในประเทศไทย จะได้รับเงินอุดหนุนจำนวนนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ.67)

อ่านข่าว : ลุ้น! ปรับเพิ่มเงิน 3 กลุ่มเปราะบาง ขึ้นเงินผู้สูงอายุ 1,000

65e7ed58bc5fe0.43264620.jpg

กลุ่มที่ 2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน
-อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน
-อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
-อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้หลังจากกระทรวงมหาดไทยมีการปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 12 ส.ค. 66 จากเดิมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะไม่มีการปรับเบี้ยระหว่างปีงบประมาณ แต่ระเบียบใหม่ล่าสุด กำหนดให้ปรับอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไป

เช่น ในระหว่างปีงบประมาณ ผู้สูงอายุมีอายุครบ 70, 80 หรือ 90 ปี ในเดือนถัดไปก็จะได้รับการปรับค่าเบี้ยขึ้นทันทีตามขั้นบันได เช่น อายุครบ 70 ปี เดือน ต.ค.66 ในเดือน พ.ย.66 ก็จะได้ปรับเป็น 700 บาททันที ไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่ ส่วนผู้สูงอายุคนใดที่เกิดวันที่ 1 ในเดือนที่ครบอายุ ก็จะได้รับในเดือนนั้นทันที

นอกจากนี้ กรณีของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ  ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. – ก.ย. 2567 โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส กำหนดจ่ายงวดแรกในเดือน มีนาคม 2567 นี้

อ่านข่าว : เติมเงินพิเศษ ปี 2567 ผู้สูงอายุรายได้น้อย ที่มีบัตรคนจน

อย่างไรก็ตามล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ได้ออกมาให้ข้อมูลกรณีเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ที่แต่เดิมจ่ายแบบขั้นบันได นั้น  พม. ได้มีการเสนอปรับเพิ่มเงินเป็น 1,000 บาทแบบถ้วนหน้า ซึ่งจะมีการนำเสนอเข้าคณะกรรมการใหญ่อีกครั้ง โดยหากอนุมัติ ผู้สูงอายุก็จะได้รับ 1,000 บาทเท่ากันทุกคน ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุรอติดตามความชัดเจนอีกครั้ง

65e7ed5b9d40d6.29878352.jpg

กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน
-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ กรณีเงินเบี้ยความพิการ พม. ก็ได้มีการพิจารณาจะปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเช่นกัน จากเดิม 800, 1,000 บาท เป็น 1,000 บาททุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยคนพิการ จากที่เมื่อก่อนได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท ตอนแรกคณะทำงานเสนอปรับจาก 50 บาท เป็น 80 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งทางตนเองและที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าควรจะปรับขึ้นเป็น 100 บาทต่อชั่วโมง  รวมถึงการจัดหาการบริการกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการทุก ๆ คน

อ่านข่าว : ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ปี 2567 ใครถึงเกณฑ์ รับสิทธิช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313