ข่าวดี! กรมการจัดหางาน เปิดให้กู้เงินประกอบอาชีพ วงเงินตั้งแต่ 5 หมื่นถึง 3 แสน

ข่าวดี! กรมการจัดหางาน เปิดให้กู้เงินประกอบอาชีพ วงเงินตั้งแต่ 5 หมื่นถึง 3 แสน

View icon 182
วันที่ 5 เม.ย. 2567 | 10.02 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กรมการจัดหางาน เปิดให้แรงงานอิสระ ยื่นขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพอิสระ ภายในเดือนเมษายนนี้ โดยบุคคลกู้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท กลุ่มบุคคลกู้ไม่เกิน 3 แสนบาท

วันนี้ (5 เม.ย.67) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดเตรียมกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน แรงงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ สนับสนุนให้ได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายดอกเบี้ยต่ำ สำหรับพี่น้องแรงงานอิสระที่ต้องการรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพอิสระ แต่ยังไม่มีเงินทุนสำหรับซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน
2. รายบุคคลยื่นคำขอกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
3. รายกลุ่มบุคคลกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
4. อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน
5. กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2567 
6. รายบุคคล ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี
7. กลุ่มบุคคล ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี”

จากรายงานสถานการณ์กำลังแรงงานของไทย ณ สิ้นเดือน ม.ค.2567 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำของไทยอยู่ที่ 39.13 ล้านคน จากจำนวนประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 58.18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 66.52 หรือประชากรวัยทำงาน 100 คน จะมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานประมาณ 67 คน แบ่งเป็น ผู้มีงานทำภาคเกษตร 10.38 ล้านคน และผู้มีงานทำนอกภาคเกษตร 28.75 ล้านคน โดยอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.2566 ได้แก่ การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน ร้อยละ 128.45 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ ร้อยละ 28.44 และศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ร้อยละ 24.95

สำหรับจำนวนผู้ว่างงาน ณ สิ้นเดือน ม.ค.2567 มีประมาณ 4.32 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.09 ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบกับหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.37 เกาหลีใต้ ร้อยละ 3.02 และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 3.66 โดยในปี 2566 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง