​โฆษกรัฐบาลประกาศให้คนไทยในอิสราเอล ปฏิบัติตามการประชาสัมพันธ์ทางการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

​โฆษกรัฐบาลประกาศให้คนไทยในอิสราเอล ปฏิบัติตามการประชาสัมพันธ์ทางการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

View icon 72
วันที่ 14 เม.ย. 2567 | 11.09 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (14 เม.ย. 67) นายชัย วัชรงค์ โฆษกระจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำหรับคนไทยในอิสราเอล โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ แจ้งแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 67 เวลา 23.00 น. จนถึงวันที่ 15 เม.ย. 67 เวลา 23.00 น. ดังนี้

1. ห้ามมีการชุมนุมมากกว่า 1000 คนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและปิดสถาบันการศึกษา
2. ในพื้นที่สู้รบห้ามชุมนุมมากกว่า 30 คน
3. สถานที่ทำงานเปิดได้เฉพาะที่มีห้องหลบภัย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศปิดน่านฟ้าและงดเที่ยวบินทั้งหมดตั้งแต่เวลา 00.30 น. ของวันที่ 14 เม.ย. 67 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศของแต่ละท้องที่หากต้องการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดติดต่อ +972546368150 +972503673195

โดยนายชัย กล่าวว่า ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลอิสราเอล เพื่อความปลอดภัย ติดตามการประชาสัมพันธ์ คำสั่งทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังตนเอง รวมทั้ง หาข้อมูลเพื่อติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองกรณีประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด