พิษภัยแล้ง! สวนทุเรียน-มะม่วง ขาดน้ำยืนต้นตาย จ.ประจวบคีรีขันธ์

View icon 39
วันที่ 18 พ.ค. 2567 | 04.00 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือ ต้นทุเรียน มะม่วง ขาดน้ำยืนต้นตาย

ที่เห็นยืนต้นตาย ลูกเริ่มแตกทยอยร่วง เพราะขาดน้ำ เป็นสวนทุเรียนหมอนทองแปลงใหญ่ของ นายอ๊อด บุญรอด เกษตรกรบ้านเขาจ้าว ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี ทนกับสภาพภัยแล้ง อากาศร้อนจัดไม่ไหว ทั้ง ๆ ที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ทำให้ขาดรายได้นับแสนบาท ขณะที่บางสวนที่ยังพอมีทุนก็จ้างรถแบ็กโฮขุดบ่อ เจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาเลี้ยงต้นทุเรียน แต่ก็ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะหลายแปลงทุเรียนยืนต้นตายไปแล้ว

อีกสวนได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ได้รับความเสียหายแบบยกสวนยืนต้นตายขาดน้ำ ใบแห้ง จากภัยแล้งมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้ว แหล่งน้ำแห้งขอด ทั้ง ๆ ที่เป็นพื้นที่อยู่ต้นน้ำของแม่น้ำปราณบุรี ไหลลงสู่เขื่อนปราณบุรี

ตรวจสอบกับ นายอภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี ระบุว่าได้มีการประกาศภัยแล้งในพื้นที่อำเภอปราณบุรี ทั้งเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 5 ตำบล 12 หมู่บ้าน และล่าสุดได้ประกาศภัยแล้งที่กระทบต่อภาคการเกษตร อีก 2 ตำบล คือ หนองตามแต้ม และเขาจ้าว รวม 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน ภาคการเกษตร เสียหายกว่า 6,000 ไร่ ขณะที่ส่วนทุเรียนพันธุ์หมอนทองเขาจ้าว คาดเหลือผลผลิตไม่เกิน 20 ตัน จากปีที่แล้ว 200 ตัน เรียกว่าหายไปร้อยละ 90 ซึ่งจะมีการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ต่อไป ส่วนน้ำอุปโภค-บริโภค จะนำรถน้ำไปเติมตามหมู่บ้าน