เอกชนหลายราย ยื่นซองคุณสมบัติผู้ประมูลข้าว

View icon 42
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 11.16 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - วันนี้ (10 มิ.ย.) เอกชนที่สนใจร่วมเข้าประมูลข้าวค้างโกดัง 10 ปี จะต้องเข้ายื่นซองให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ เช้านี้เริ่มมีผู้สนใจทยอยเดินทางมายื่นเอกสารแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ โดยองค์การคลังสินค้า ให้เวลาถึง 12.00 น. สำหรับการยื่นซองให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ร่วมโครงการ ประมูลข้าวเก่า 10 ปี ในโครงการรับจำนำปี 2556/57 ปริมาณ 15,000 ตัน จนถึงขณะนี้ภาคเอกชน ยังคงทยอยเดินทางยื่นซองคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 8 รายแล้ว ทั้งจากพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเวลา 13.00 น. วันนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์

จากนั้นในวันที่ 13 มิถุนายน จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านคุณสมบัติ เพื่อเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อ และเปิดซองประมูลข้าวแบบบรวดเดียวจบ วันที่ 17 มิถุนายนนี้ เวลา 13.00 น. เมื่อได้ผู้ชนะประมูล เงื่อนไขคือจะต้องชำระเงินภายใน 20 วัน

ส่วนปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันนี้ (10 มิ.ย.) จะมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหา 7 แนวทาง ตามที่กรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. เสนอ อาทิ การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจาก 5 จังหวัดภาคใต้ เป็น 7 จังหวัดภาคใต้ เดิมจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และนครศรีธรรมราช โดยเพิ่ม จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง, มอบหมายกระทรวงพลังงาน ดำเนินการให้ ผู้ค้าน้ำมัน ซื้อน้ำมัน ไบโอดีเซล B100 ตามราคากลางที่กำหนด, ปรับเพิ่มความถี่ในการแจ้งข้อมูลรับซื้อผลปาล์ม จากรายเดือนเป็นรายวัน, ให้กระทรวงพลังงาน คงมาตรการการใช้น้ำมันดีเซล B7 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง