ปักหมุดของดีทั่วไทย : เบิ่งไทภูกระดึง แปรรูปหน่อไม้ส่งออกแหล่งใหญ่ของภาคอีสาน จ.เลย

View icon 302
วันที่ 13 มิ.ย. 2567 | 07.19 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - ปักหมุดของดีทั่วไทยวันนี้ คุณชนะชัย แก้วผาง จะพาไปดูหมู่บ้านปลูกหน่อไม้แปรรูปแห่งใหญ่ที่สุดของอีสาน ในอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ช่วงนี้เป็นฤดูกาลเก็บหน่อไม้ขายด้วย น่าสนใจแค่ไหนไปดู

กลุ่มชาวบ้านนาแปน ในตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ช่วยกันปลอกหน่อไม้ต้ม ที่นี่เป็นโรงงานรับซื้อหน่อไม้แห่งใหญ่ แต่ละวันส่งออกหน่อไม้แปรรูป กว่า 50 ตัน มีรายได้อย่างต่ำ 40,000 บาทต่อวัน 

ชาวบ้านในอำเภอภูกระดึงเกือบ 1,000 ครอบครัว ปลูกหน่อไม้ สร้างรายได้มากที่สุดในอีสาน เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม ก็เก็บผลผลิตขายรายได้ดี แต่นิยมต้มแปรรูปขาย รายได้ดีกว่าหน่อดิบ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง