พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายปีเตอร์ เปลเลกรีนี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักคนใหม่ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567

View icon 117
วันที่ 15 มิ.ย. 2567 | 20.01 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ฯพณฯ นายปีเตอร์ เปลเลกรีนี (Mr. Peter Pellegrini) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก กรุงบราติสลาวา

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ข้าพเจ้าขอแสดง ความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการ การที่ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชนในการเป็นผู้นำของท่าน ที่ไม่เพียงมุ่งสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองแก่สาธารณรัฐสโลวัก หากยังช่วยส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัย ในภูมิภาคอีกด้วย

ประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีอันเข้มแข็งกับสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งดำเนินมากว่าสามทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ได้เจริญงอกงาม มาเป็นอย่างดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยมิตรภาพอันใกล้ชิดและการสนับสนุนของท่าน ประเทศของเราทั้งสองจะมุ่งมั่นร่วมกันต่อไป เพื่อกระชับความร่วมมือหลากหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองประเทศ
                                     
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง