ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคดีสำคัญ

View icon 15
วันที่ 18 มิ.ย. 2567 | 11.25 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - นอกจากคดีนายทักษิณ ยังมีอีก 3 คดีสำคัญ ทั้งคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรี คดียุบพรรคก้าวไกล และการลงมติ พ.ร.ป.การได้มาซึ่ง สว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ติดตามคุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากศาลรัฐธรรมนูญ

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมทำคำวินิจฉัยตั้งแต่ 09.30 น. ที่ผ่านมา เพื่อชี้ขาดว่ากฎหมายลูกสี่มาตราว่าด้วยมาซึ่ง สว. ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. มาตรา 36 ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวผู้สมัคร สว. และมาตรา 40, 41, 42 ว่าด้วยกระบวนการเลือก สว. ระดับ อำเภอ จังหวัด และประเทศ ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 107 เรื่องสิทธิและเสรีภาพของผู้สมัครหรือไม่

หากศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า กฎหมายลูกทั้ง สี่มาตรา ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ จะส่งผลให้กระบวนการเลือก สว. ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ต้องหยุดชะงัก และจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หรือดำเนินการตามที่ศาลมีความเห็นพ่วงท้ายคำวินิจฉัย

แต่หาก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่ามาตราใดมาตราหนึ่ง ขัดกับรัฐธรรมนูญ ก็อาจจะทำให้การเลือก สว. ไม่สะดุด กกต. สามารถเดินหน้าต่อไปได้

โดยประเด็นที่น่าสนใจคือ รัฐธรรมนูญ 2560 และกฎหมายลูก สว. มีผู้ร่างกฎหมายคนเดียวกันก็คือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่แต่งตั้งมาโดย คสช. นอกจากนี้ หนึ่งในองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเรื่องนี้ ก็คือ นายอุดม รัฐอมฤต ซึ่งก็เคยเป็นคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ทำกฏหมายทั้ง 2 ฉบับด้วยเช่นกัน จึงน่าสนใจว่า ในอุดม จะวินิจฉัยกฎหมายที่ตนเองร่างขึ้นมากับมือว่าอย่างไร หรือจะไม่ร่วมเป็นองค์คณะในการวินิจฉัยประเด็นดังกล่าว

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาบัญชีพยานหลักฐานเพิ่มเติม ในคดีที่ กกต. ร้องให้ยุบพรรคก้าวไกล กรณีเสนอแก้ไขมาตรามาตรา 112 เป็นปฏิปักษ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพรรคก้าวไกล ได้ขอให้ศาลเปิดไต่สวยพยาน และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยศาลฯ ได้ให้ กกต. ส่งบัญชีพยานหลักฐานเพิ่มเติม จึงต้องติดตามด้วยว่า ศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาไต่สวนพยาน หรือนัดประชุมอีกครั้ง เพื่อทำคำวินิจฉัยต่อไป

เช่นเดียวกับ คดีที่ 40 สว. ร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นายกรัฐมนตรี กรณีแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน บุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเมื่อวานนี้ ทั้งนายกรัฐมนตรี และ 40 สว. ได้ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติม ตามที่ศาลฯ ร้องขอไปแล้ว หากการตรวจสอบพยานแล้วเห็นว่าเพียงพอต่อการวินิจฉัยคดีได้ ก็ไม่จำเป็นต้องสืบพยานอีก จึงจะนัดวันประชุมเพื่อทำคำวินิจฉัย และมีมติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง