ป.ป.ช.ลงพื้นที่ลุยสอบ อบต.ราชาเทวะ อนุมัติงบ 69 ล้านบาทซื้อเสาไฟกินรี 727 ต้น

ป.ป.ช.ลงพื้นที่ลุยสอบ อบต.ราชาเทวะ อนุมัติงบ 69 ล้านบาทซื้อเสาไฟกินรี 727 ต้น

View icon 2.4K
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 | 20.42 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ป.ป.ช.ลุยสอบปม อบต.ราชาเทวะ อนุมัติ 69 ล้านบาทซื้อเสาไฟกินรี 727 ต้น พร้อมกล้อง CCTV อีก50 ล้านบาท หวั่นเกิดการเสียหายต่อราชการ

วันนี้ (2 ธ.ค.65) นายบดินทร์ กรีธาธร ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ อนุมัติงบประมาณ 69 ล้านบาท จัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มอีก 727 ต้น โดยอนุมัติพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีระบบเตือนภัยฉุกเฉิน ภายในตำบลราชาเทวะ งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือไม่

โดย รองนายก อบต.ราชาเทวะ ได้ชี้แจงว่า อบต.ราชาเทวะ ได้ขออนุมัติงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มอีก 727 ต้น ราคาต้นละ 95,000 บาท รวมงบประมาณ 69,065,000 บาท โดยอนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อปรับเปลี่ยนกล้องเดิมที่ติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ  330 กล้อง งบประมาณ 33,000,000 บาท เฉลี่ยราคากล้องละ 100,000 บาท และเพื่อติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะอีก 30 กล้อง เฉลี่ยราคากล้องละ 700,000 บาท งบประมาณ 21,000,000 บาท โดยผ่านการพิจารณาในการประชุมสภา อบต.ราชาเทวะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลมีความจำเป็นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณหมู่บ้านจามจุรี โครงการ 2 ภายในซอยกิ่งแก้ว 41 ซึ่งจะมีการติดตั้งเสาไฟฟ้ากินรีเพิ่ม  40 ต้น พบว่า บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนในพื้นที่นิยมมาออกกำลังกายบริเวณดังกล่าว โดยบางจุดมีลักษณะรกร้าง แสงสว่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเวลากลางคืน อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อาศัยในละแวกดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะจึงเห็นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ของเอกชน ส่วนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะดำเนินการเปลี่ยนกล้องตัวเดิมที่ชำรุด รวมทั้งติดตั้งเพิ่มเติมใหม่บริเวณถนนกิ่งแก้ว เพื่อตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยคุณภาพของกล้องจะมีความคมชัดมากขึ้น

ทั้งนี้ นายบดินทร์ กรีธาธร ได้แนะนำให้ อบต.ราชาเทวะ พิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยเพียงใด พิจารณาประกอบว่าตามระเบียบกฎหมายดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากหมู่บ้านเป็นของเอกชนไม่ใช่ที่สาธารณะหรือทางสาธารณะที่อบต.ราชาเทวะรับผิดชอบ และการเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ควรมีผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชนร่วม ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความชำรุดเสียหายว่ามีอยู่จริงหรือไม่ บริเวณใด หรือหากมีการใช้งานเกิน 7-8 ปี ควรมีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าควรมีการซ่อมบำรุงหรือไม่ และมีคุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุงหรือไม่ โดย ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการได้ขอเอกสารเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป