เขาใหญ่เจอไฟป่า ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีส่งชุดเสือไฟ-เหยี่ยวไฟ ผจญเพลิง

เขาใหญ่เจอไฟป่า ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีส่งชุดเสือไฟ-เหยี่ยวไฟ ผจญเพลิง

View icon 107
วันที่ 24 เม.ย. 2566 | 12.00 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เขาใหญ่เจอไฟป่า ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรีส่งชุดเสือไฟ-เหยี่ยวไฟ ผจญเพลิง พร้อมบินสำรวจสถานการณ์ ส่ง ฮ.1105 ปฏิบัติภารกิจ
     
ไฟป่าลุกลามเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรี วานนี้(23 เมษายน 2566) เมื่อเวลา 09.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และนายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ลงพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำเนินหอมและฐานปฏิบัติการวังบอน ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์จากที่เกิดไฟป่าลุกไหม้ที่แนวป่าสูงชันบริเวณเขามดแดง พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ชุดดับไฟป่า (เสือไฟ และเหยี่ยวไฟ) ในสังกัดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สถานีควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี ฐานปฏิบัติการวังบอน และสถานีควบคุมไฟป่านครนายก รวมจำนวน 100 นาย ที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจป้องกันไฟป่าภาคพื้นดิน พร้อมทั้งปล่อยแถวเสือไฟ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าบริเวณเขามดแดง เขตรอยต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าสูงชันและมีเชื้อไฟค่อนข้างมาก การดับเป็นไปได้ยาก จึงใช้วิธีทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและจำกัดไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง

สำหรับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยานได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบิน พร้อมเฮลิคอปเตอร์ 1105 สนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณเขามดแดง ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ 

1. เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนเพื่อบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่า บริเวณพื้นที่เขามดแดง และบริเวณเขาวังม่วง ตำบลนาหินลาด  อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (ได้รับแจ้งว่ามีการเกิดไฟป่าเพิ่ม) ผลสรุปดังนี้
1.1 ผลการบินสำรวจ : จุดที่ 1 เขามดแดง พบกลุ่มไฟในพื้นที่ลุกลามกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง กระจายในหลายจุด โดยบริเวณพื้นที่เขาดังกล่าว ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง ทิศเหนือมีลำห้วยคลองไม้ปล้องกั้น ลักษณะไฟมีทิศทางไหลไปหาร่องห้วยคลองไม้ปล้อง  และอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง   ที่ประชุมมีความเห็นจะทำแนวกันไฟ และส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรงลำคลองไม้ปล้อง เพื่อป้องกันการไหม้ข้ามไปยังเขาสมอปูน (ผืนป่าใหญ่) 
1.2 ผลการบินสำรวจ : จุดที่ 2 เขาวังม่วง พบกลุ่มไฟ จำนวน 2 จุด คาดว่าน่าจะพึ่งเกิดไฟป่าได้ไม่นาน พื้นที่ลุกลามยังไม่มาก  จะทำการส่งเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟ

2. เวลา 15.30 น. มีฝนตกบริเวณจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวค่ายลูกเสือห้วยเกษียร และครอบคลุมพื้นที่การเกิดไฟป่า ทั้ง 2 จุด และต่อมาในเวลา 16. 50 น. หลังฝนหยุดตก ทำการบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าอีกครั้ง จุดเกิดไฟป่าไม่พบแล้ว คงเหลือเป็นกลุ่มควันในบางจุด ส่วนมากเป็นควันจากตอไม้ ท่อนไม้ ที่ยังดับไม่หมด ส่วนมากอยู่ในแนวดำ แต่ก็มีบางจุดที่อยู่ใกล้แนวเขียว ที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงต้นเหตุให้สามารถเกิดไฟได้อีก โดยมีแผนให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นเข้าเก็บความเรียบร้อยอีกครั้ง

3. เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่ายังพบกลุ่มควันจากตอไม้ในหลายจุดเสี่ยง จึงขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ บินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าในวันนี้(24 เมษายน 2566) อีกครั้ง เพื่อประเมินและวางแผนส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการดับไฟจากตอไม้ ที่มีความเสี่ยงจะเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟป่าได้อีก และเพื่อเป็นการบริหารเชื้อเพลิงให้สามารถสนับสนุนภารกิจได้มากที่สุด  และคำนึงถึงความคุ้มค่า ศูนย์ฯ จึงขออนุมัติทำการจอดเฮลิคอปเตอร์ 1105 ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร  ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นผู้เฝ้าเวรยามรักษาความปลอดภัย ในห้วงเวลากลางคืน