14 กุมภาพันธ์ นัดยื่น 10,000 รายชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา

14 กุมภาพันธ์ นัดยื่น 10,000 รายชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา

View icon 96
วันที่ 12 ก.พ. 2567 | 11.13 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
14 กุมภาพันธ์ เครือข่ายกัญชา นัดยื่น 10,000 รายชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา ต่อรัฐสภา "ปลูก แปรรูป ขาย" ต้องทำผ่านใบอนุญาต มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่น้อยไปกว่าการควบคุมเครื่องดื่มแอลกออฮอล์และบุหรี่

วันนี้ (12 ก.พ.67) นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เปิดเผยว่าในวันที่ 14 ก.พ.67 จะเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชาควบคุมกัญชากัญชง ต่อรัฐสภา ตามที่ประชาชนเข้ายื่น 10,000 รายชื่อ โดยมุ่งหวังว่าการมีกฎหมายแม่บทเพื่อสร้างกลไกเชิงระบบให้สามารถนำข้อดีของกัญชามาใช้และสามารถควบคุมข้อเสีย ไม่ให้เกิดแก่ประชาชนและบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อีกทั้งร่างกฎหมายของเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยยังมุ่งหวังให้กัญชาเป็นความมั่นคงทางยาของประชาชน โดยการปลูกและการใช้กัญชาทางยาเป็นสิทธิพื้นฐานของครัวเรือน

“การดำเนินการเกี่ยวกับกัญชา ทั้งการปลูก การแปรรูป การขาย จะต้องกระทำผ่านใบอนุญาต รวมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่น้อยไปกว่าการควบคุมเครื่องดื่มแอลกออฮอล์และบุหรี่ การเสนอร่างกฎหมายของประชาชนคือเสียงสำคัญในการร่วมกำหนดมาตรการในร่าง พ.ร.บ.แต่ละมาตราในขั้นกรรมาธิการ ซึ่งจะเป็นการนำร่างกฎหมายทุกฉบับที่ผ่านวาระ1ในสภาผู้แทนราษฎรมาพิจารณาร่วมกันเพื่อทำให้เหลือร่างกฎหมายฉบับเดียว เพื่อเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป” นายประสิทธิ์ชัย กล่าว