กรมทางหลวงชนบท ระดมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าริมทาง รับมือฝุ่น PM2.5

กรมทางหลวงชนบท ระดมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าริมทาง รับมือฝุ่น PM2.5

View icon 89
วันที่ 25 มี.ค. 2567 | 15.12 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กรมทางหลวงชนบท ระดมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าริมทาง รับมือฝุ่น PM2.5 เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ลำปาง

วันนี้ (25 มี.ค. 67 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แขวงทางหลวงชนบทลำปาง จัดเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าริมทางบนถนนสาย ลป.5006 แยกทางหลวงชนบท ลป.1014 - อ.เกาะคา อ.สบปราบ และ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ช่วงระหว่าง กม.ที่ 5+300 ด้านซ้ายทางและบ่อขยะข้างทาง กม.ที่ 9+200 ป้องกันไฟป่าลุกลาม แก้ปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ตลอดจนบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทขอความร่วมมือประชาชนตระหนักถึงปัญหาไฟป่าดังกล่าว งดการเผาป่าซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

หากประชาชนพบเห็นเหตุไฟป่าและไฟไหม้หญ้าริมทางหลวงชนบท สามารถแจ้งและขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน ทช. โทร. 1146