เกณฑ์ทหาร 2567 ชายไทยสมัครใจเป็นทหาร 38,000 คน

เกณฑ์ทหาร 2567 ชายไทยสมัครใจเป็นทหาร 38,000 คน

View icon 421
วันที่ 13 เม.ย. 2567 | 19.29 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ชายไทยสมัครใจเป็นทหารมากขึ้น ปีนี้มีคนสมัคร 38,000 คน

จากการที่กองทัพบกดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 1 – 12 เม.ย. (เว้น 6 เม.ย.) การตรวจเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้สมัครใจร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการในวันตรวจเลือกฯ 24,025 คน พื้นที่ที่มีคนสมัครใจเต็มจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี, อ.นาทวี จ.สงขลา, อ.บางเลน จ.นครปฐม, อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และเขตบางแค จ.กรุงเทพฯ

เมื่อรวมกับจำนวนยอดผู้สมัครโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ 14,135 คน แล้วจะได้จำนวนยอดผู้ที่สมัครใจเป็นทหารในปี 2567 ทั้งสิ้น 38,160 คน เทียบกับปี 2566 ที่มีจำนวน 35,617 คน ทำให้ในปีนี้มีจำนวนยอดผู้สมัครใจเป็นทหารกองประจำการสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 2,543 คน นับเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของกองทัพ ที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครใจเข้าเป็นทหารในปริมาณที่สูงขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมในการผลักดันให้เกิดการสมัครใจเป็นทหารกองประจำการให้มากที่สุด หรือจนถึงขั้นเป็นระบบสมัครใจโดยสมบูรณ์ในอนาคต