สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ ที่จังหวัดขอนแก่น

View icon 145
วันที่ 15 มิ.ย. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ โรงแรม อวานี ขอนแก่น คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ โดยความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน การจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมอบรม ประมาณ 200 คน

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีข้อมูลประชากรสุนัขและแมว รวมกว่า 267,000 ตัว ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 2,194 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว  247,201 ตัว นอกจากนี้ มีการจัดการฝึกอบรมให้กับอาสาปศุสัตว์ 155 คน

ข่าวอื่นในหมวด