ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ศิริกุล อัตถปัญญาพล

ชื่อเล่น : เกด

วันเกิด : 21 กันยายน

การศึกษา :

 • ประถมศึกษา อนุบาลเชียงใหม่
 • มัธยมศึกษา ยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน :

 • นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี 2548
 • ประชาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2547
 • Camp Counselor in New York,USA.
 • พนักงานต้อนรับสายการบิน @Aisana Airlines
 • ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • ข่าวต่างประเทศ
 • เด็ดข่าวเด่น
 • คอลัมน์คิดรอบทิศ
 • ข่าวภาคดึก
 • ฝนฟ้าอากาศ
 • ข่าวเด็ด 7 สี
 • ข่าวภาคเที่ยง
 • คอลัมน์พิเศษข่าวภาคค่ำ
 • เช้าข่าว 7 สี (จันทร์ - ศุกร์ 05.00 น.)
 • คอข่าว (พฤหัสบดี 23.00 น.)
 • อุณหภูมิโลก (เสาร์ - อาทิตย์)