นายกรัฐมนตรี เดินหน้าตรวจสอบ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์-พล.ต.อ. ต่อศักดิ์

View icon 99
วันที่ 19 เม.ย. 2567 | 11.37 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล แล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นสอบทั้ง พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ กับพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล

จากที่มีคำสั่งให้ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกจากราชการไว้ก่อนของ พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับทราบแล้ว จากพลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ เพื่อดำเนินการต่อไป

และไม่เกี่ยวกับผลสอบที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตนเองตั้งขึ้น นายกรัฐมนตรีลงนามอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เมื่อ 20 มีนาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
นายชาติพงษ์ จีระพันธุ อดีตรองอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นกรรมการ และเลขานุการ ที่ต้องตรวจสอบกรณี พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวแห่งชาติ ควบคู่ไปด้วย เพราะเป็นคนละกรณีกัน และการให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และการตรวจสอบภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ