ศาลรับคำร้อง สว.ยื่นฟัน เศรษฐา-พิชิต พ้นตำแหน่ง

View icon 41
วันที่ 17 พ.ค. 2567 | 16.42 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง 40 สว. ขอให้วินิจฉัย ถอดถอน เศรษฐา พ้นจากตำแหน่งนายกฯ และถอดถอน นายพิชิต ออกจากรัฐมนตรี ชี้เข้าข่ายขาดคุณสมบัติชัดเจน

มีรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องจาก นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ไว้พิจารณาวินิจฉัย หลังจากสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กว่า 40 คน เข้าชื่อและยื่นคำร้องผ่านประธานวุฒิสภา ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ผู้ถูกร้องที่ 1 และ นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 ประกอบมาตรา 160 (4) (5) หรือไม่

โดย ประธานวุฒิสภา ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องไว้วันนี้

ก่อนหน้านี้ สว.สายทหาร และสายอนุรักษ์ 40 คน เข้าชื่อยื่นเรื่องดังกล่าว เพราะเห็นว่า นายเศรษฐา ใช้อำนาจนายกฯ ในการแต่งตั้ง นายพิชิต เป็นรัฐมนตรี ทั้งที่ถูกตั้งคำถามถึงคุณสมบัติไม่เหมาะสม

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สว. ในฐานะผู้ร่วมลงชื่อ ระบุว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ สว. หลังมีคำถามเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของ นายพิชิต โดยเหตุผลที่บรรยายให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา คือ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี กรณี นายพิชิต มีข้อเท็จจริงว่า มีการละเมิดอำนาจศาล และมีคำสั่งศาลสั่งให้จำคุก

โดยมีพฤติกรรมทุจริต ติดสินบนต่อกระบวนการยุติธรรม และถูกนำเรื่องเข้าสู่สภาทนายความ ให้ลบชื่อจากการเป็นทนายความ จึงเป็นที่ชัดแจ้งว่า ไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ และยังมีพฤติการณ์ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ส่วนกรณียื่นให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ นายเศรษฐา เป็นกรณีสืบเนื่องกัน มีประเด็นที่ทักท้วงต่อการตั้ง นายพิชิต แต่ทำไมยังเสนอชื่ออีก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง