หนึ่งเดียวในกระบี่ อาโวคาโดสายพันธุ์ใหม่ ผลดกงาม ราคา กก. 100

หนึ่งเดียวในกระบี่ อาโวคาโดสายพันธุ์ใหม่ ผลดกงาม ราคา กก. 100

View icon 97
วันที่ 17 มิ.ย. 2567 | 14.21 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (17 มิ.ย. 67) ร.ต.อ.จรัญ และนางอัสนี สองสามีภรรยา เลือกเก็บผลอาโวคาโด สายพันธุ์ปลายพระยา514 ที่ปลูกไว้ อายุประมาณ 4 ปี ในพื้นที่ 4 ไร่ รวม 80 ต้น ส่งให้กับลูกค้าขาประจำที่สั่งซื้อเข้ามาไม่ขาดสาย ราคา กก.ละ 100 บาท สร้างรายได้เป็นอย่างดี โดยอาโวคาโดแต่ละต้นมีผลดกงาม หลังจากทดลองปลูกแซมในสวนปาล์มน้ำมัน ที่มีอายุมาก เตรียมโค่นทิ้ง เมื่อปี 62 เมื่อต้นอาโวคาโดอายุได้ประมาณ 2 ปี ออกผล จึงโค่นต้นปาล์มน้ำมันทิ้ง

โดย ร.ต.อ.จรัญ เล่าแหล่งที่มาและประวัติพันธุ์อโวคาโดพันธุ์ปลายพระยา 514 ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์รับรองจากกรมวิชาการเกษตร  และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าการเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืชอาหาร มกษ.9001 หรือ gap 

ประวัติความเป็นมา เป็นพันธุ์ที่เกิดจากเมล็ดอาโวคาโดไม่ทราบพันธุ์ ในพื้นที่สวนผลไม้จากจังหวัดน่าน เมื่อประมาณ ปี 57 ได้ซื้อผลมากิน และนำเมล็ดมาปลูกไว้บริเวณบ้าน จนกระทั่งงอกเป็นต้นอ่อน จำนวน 2 ต้น ต่อมาในปี 61 ต้นอาโวคาโดทั้ง 2 ต้น ได้ออกดอกและติดผล และสังเกตพบว่าอาโวคาโดต้นหนึ่งมีลักษณะ ผลรูปหยดน้ำ มีขั้วสั้น ปลายผลมน เปลือกสีเขียวเป็นมัน ผลสุกผิวสีม่วงคล้ำ เนื้อสีเหลืองอ่อนเหนียวเล็กน้อยคล้ายเนย เนื้อละเอียด

โดยมีรสหวานนิด ๆ และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ จึงได้คัดเลือกต้นดังกล่าวและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในปี 64 และขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอดบนต้นตอพันธุ์พื้นเมือง พบว่ามีความสม่ำเสมอและมีความคงตัว และตั้งชื่อพันธุ์ว่า ปลายพระยา 514 พบว่า มีความเหมาะสมกับภูมิประเทศ ใน จ.กระบี่ ที่มีความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร ทนต่อความสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง ไม่เป็นโรค ศรัธตรูตามธรรมชขาติมีน้อย โดยใช้ปุ๋ย มูล วัว ใส่บำรุงต้น เป็นหลัก ให้ผลผลิตดก 2 รอบต่อ 1 ปี

ตั้งแต่ ออกดอกติดผลระยะเวลาประมาณ 5 เดือนเก็บผลิตได้ สร้างรายได้เป็นอย่างดี เป็นสวนแห่งเดียวใน จ.กระบี่ ที่ประสบความสำเร็จ ปลูกอาโวคาโดให้ ให้ผลผลิต นอกจากนี้ได้ เพาะต้นกล้าพันธ์จำหน่าย ต้นละ 200 บาท